O samorządowych tradycjach 700-letniego Lublina

Wdziały Politologii i Humanistyczny UMCS we współpracy z Prezydentem Miasta Lublin zorganizowały konferencję pt. „Samorządowe tradycje siedemsetletniego Lublina”. Wydarzenie odbyło się w dniach 10-11 października br. w Trybunale Koronnym. Konferencję uroczyście otworzył prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz Krzysztof Komorski, zastępca Prezydenta Miasta. Podczas wydarzenia rozmawiano o doświadczeniach kształtowania i funkcjonowania samorządu w 700-lecie nadania praw miejskich Lublinowi.

fot. Bartosz Proll

Dzisiejszy Lublin nie byłby w tym samym miejscu, gdyby nie działalność władz samorządowych. Samorząd to nie tylko zarządzanie miastem, dostarczanie usług, ale to przede wszystkim ludzie, którzy mają pomysł na jego rozwój i kształtowanie specyfiki, tożsamości czy kierunków rozwoju.

Ważnym punktem w trakcie konferencji była debata zatytułowana: "Sukcesy i porażki samorządowego Lublina - samorząd w ocenie Prezydentów Miasta i Przewodniczących Rady Miasta Lublin" pod przewodnictwem Rektora UMCS. Udział w niej wzięli byli prezydenci miasta oraz Przewodniczący Rady Miasta Lublin po 1990 r. Konferencja była znakomitą okazją do wysłuchania różnorodnych prelekcji i dyskusji panelowych. W pierwszym dniu obrad wystąpienia koncentrowały się na początkach kształtowania samorządu miejskiego w Lublinie, poprzez ustawę o miastach królewskich, okres zaborów i międzywojnia, po czasy Miejskiej Rady Narodowej. Zebrani usłyszeli także od naukowców o rozwoju przestrzennym Lublina w XIX i XX wieku oraz mieszkańcach miasta na przestrzeni lat. 

Z kolei 11 października, w drugim dniu konferencji, przedmiotem wystąpień i dyskusji był współczesny samorząd miasta, sprawy jego ustroju, jednostek pomocniczych oraz wyzwania związane z rozwojem aglomeracyjnym. Poruszona została również kwestia partycypacji mieszkańców i polityki zagranicznej miasta oraz rola kultury i sportu w rozwoju Lublina. Nie zabrakło także tematu związanego z akademickością - wszak miasto ma znaczne tradycje naukowe i z dużą społeczność akademicką.

    Aktualności