Nowi studenci złożyli ślubowanie

1 października br. na poszczególnych Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się immatrykulacje studentów. Podczas uroczystości osoby rozpoczynające pierwszy rok studiów zostały oficjalnie przyjęte w poczet społeczności akademickiej UMCS.

Po pandemicznej przerwie z radością powróciliśmy do tradycyjnej formy uroczystości immatrykulacyjnych. Ślubowanie mogli złożyć osobiście wszyscy studenci rozpoczynający kształcenie na naszej Alma Mater. 

W roku akademickim 2022/2023 naukę na pierwszym roku studiów w naszym Uniwersytecie rozpoczęło niemal 6900 studentów. Na wysokim poziomie utrzymuje się także zainteresowanie kształceniem wśród cudzoziemców. W murach Uczelni przywitaliśmy tym razem ok. 700 studentów zagranicznych reprezentujących 46 krajów świata.

Serdecznie witamy nowych członków wspólnoty akademickiej UMCS i zachęcamy do zapoznania się z okolicznościowym filmem oraz słowami skierowanymi do nich przez Rektora UMCS.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystych immatrykulacji.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    3 października 2022