Nagrodzono najlepszych!

Najzdolniejsi studenci otrzymali stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS.

Fot. Bartosz Proll

W ramach tegorocznej puli o stypendia aplikowało aż 260 osób, spośród których nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Otrzymali oni jednorazowe dofinansowanie w kwocie 2770 zł.

Stypendia zostały przyznane w czterech kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz za osiągnięcia społeczne/działalność społeczną.

6 marca w Sali Senatu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym stypendystom WFS UMCS. Z ramienia Uczelni w spotkaniu udział wzięli: Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk, Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok i Dyrektor Centrum Promocji Marcin Gołębiowski. 

Bank Zachodni WBK S.A. reprezentowali: Dyrektor Santander Universidades Tomasz Mielniczuk, Dyrektor 1 Regionu BZ WBK w Lublinie Wojciech Pietras, Maciej Moraczewski z Centrum Bankowości Korporacyjnej BZ WBK, Jacek Dajczak Dyrektor 1 Oddziału BZ WBK w Lublinie.

Stypendia dla studentów zostały sfinansowane w ramach programu Santander Universidades, który w Polsce jest częścią Banku Zachodniego WBK S.A.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2017