Nagroda Naukowa „Marii Curie”

Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 11/2010 ustanowiona została Nagroda Naukowa „Marii Curie” (Maria Curie Prize). Wyróżnienie przyznawane jest za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku.

W sposób szczególny zaliczają się do nich:

  • oryginalne opublikowane prace naukowe (lub cykl prac) istotne dla dalszego rozwoju danej dyscypliny (lub wyróżniające się w danej dyscyplinie),
  • monografie naukowe,
  • patenty (wynalazki, rozwiązania technologiczne, itp.),
  • nowe metody badań.

19 września br. Kapituła Nagrody Naukowej „Marii Curie” w składzie: Przewodniczący Kapituły Rektor UMCS, Prorektorzy UMCS, Członkowie Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Przewodniczący Konwentu UMCS, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS oraz Prezes Zarządu Fundacji UMCS, po zakończeniu dyskusji, w tajnym głosowaniu podjęła decyzję o przyznaniu Nagrody. Wyróżnionym osiągnięciem został wniosek naukowców z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi – opracowanie i opatentowanie szczepionki przeciwko malarii. Za projektem głosowało 14 osób spośród uprawnionych do głosowania.

Laureatem Nagrody Naukowej „Marii Curie” za rok 2010 został zespół naukowy w składzie:
- prof. dr hab. Nikodem Grankowski,
- prof. nadzw., dr hab. Marek Tchórzewski,
- prof. nadzw., dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska,
- dr Dawid Krokowski,
- mgr Leszek Wawiórka.

Uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi 21 października, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012.

    Aktualności