Międzynarodowy Turniej Studencki

Międzynarodowy Turniej Studencki (International Students’ Tournament) to wydarzenie sportowe mające na celu integrację polskiej i zagranicznej społeczności akademickiej. Inicjatywa pod tą właśnie nazwą odbyła się 23 czerwca br. na terenie otwartego boiska piłkarskiego Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Międzynarodowy Turniej Studencki (International Students’ Tournament) został zorganizowany z inicjatywy zagranicznych studentów we współpracy z Centrum Promocji UMCS i dedykowany był zarówno studentom polskim, jak i międzynarodowej społeczności akademickiej studiującej w Lublinie. Drużyny biorące udział w turnieju składały się z osób z całego świata, reprezentujących co najmniej 4 różne kontynenty.

Fot. Bartosz Proll

Z roku na rok międzynarodowi studenci tworzą coraz większą grupę w naszym mieście, od kilku lat systematycznie wzrasta również liczba cudzoziemców podejmujących kształcenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zgodnie z najnowszym raportem „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje 1. miejscu w Polsce w kategorii umiędzynarodowienie uniwersytetów, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%. Z analizy raportu jasno wynika, że nasza Uczelnia posiada najwyższą pozycję wśród czołowych szkół wyższych w całej Polsce, z łączną liczbą 1600 studentów zagranicznych.

Pracownicy i studenci UMCS pomagają cudzoziemcom poznać szeroko rozumiane środowisko akademickie i zasady obowiązujące na Uniwersytecie. Chcemy, aby obcokrajowcy podejmujący kształcenie w naszej Alma Mater czuli się w pełni związani ze społecznością akademicką, dlatego dużą wagę przykładamy do ich integracji z polskimi studentami. Cykliczne spotkania czy wspólna działalność kulturalna i sportowa to tylko niektóre przykłady inicjatyw mających na celu zaangażowanie studentów-cudzoziemców w życie akademickie. W tym właśnie kontekście, w ostatnią sobotę na terenie kampusu Uczelni, organizowany był Międzynarodowy Turniej Studencki (International Students’ Tournament).

    Aktualności

    Data dodania
    25 czerwca 2018