Lublin oczami młodych planistów

9 marca w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS odbyła się prezentacja dyplomowych prac inżynierskich obronionych na kierunku Gospodarka Przestrzenna w 2016 r. Uczestnicy wydarzenia mogli dowiedzieć się, jaki potencjał widzą w Lublinie młodzi planiści, a także zobaczyć, jak może zmienić się nasze Miasto.

W programie spotkania przewidziano prezentację i dyskusję wokół projektów inżynierskich oraz oficjalne przekazanie prac Prezydentowi Miasta Lublin - Krzysztofowi Żukowi. Wydarzenie było jednocześnie inauguracją wystawy dyplomów Absolwentów Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Wybrane projekty przedstawiają, jakie pomysły na Lublin mają młodzi planiści i jak może rozwijać się nasze Miasto. Prace poruszają ciekawe zagadnienia planistyczne i urbanistyczne - dotyczą wielu niezagospodarowanych obszarów Miasta. Wśród nich znajdują się ciekawe autorskie pomysły na: rozwój komunikacji trolejbusowej w Lublinie, Rewitalizację Żmigrodu, Dolinę Bystrzycy, Marinę nad Zalewem Zemborzyckim, Rewitalizację Bronowic, Górki Czechowskie, Miasteczko Akademickie UMCS, Dolinę Czerniejówki.

Fot. Bartosz Proll
 

    Aktualności

    Data dodania
    10 marca 2016