Lekcja literatury: Gombrowicz czyta Słowackiego

Instytut Filologii Polskiej UMCS, 9 stycznia 2020 roku po raz kolejny zorganizował spotkanie z nauczycielami i uczniami Szkół Partnerskich IFP, które odbyło się pod hasłem „Lekcja literatury. Gombrowicz czyta Słowackiego”. Nawiązując do słynnej sceny z „Ferdydurke”, organizatorzy wydarzenia chcieli skłonić słuchaczy do namysłu nad autentycznymi wartościami, jakie prezentuje klasyka polskiej literatury. Dodatkową motywację do podjęcia tego tematu stanowiły rocznice obchodzone w 2019 roku, a związane z biografią Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza.

W ramach jubileuszowego spotkania – Program Współpracy IFP ze Szkołami Partnerskimi z Lublina i Regionu obchodził swoje dziesięciolecie – odbyły się więc wykłady oraz warsztaty przygotowane przez pracowników i studentów Instytutu. Wydarzenie uświetnił także występ Natalii Wilk i Tomasza Momota oraz Teatru Provisorium. Na zakończenie chętni uczniowie wzięli udział w „Wielkim Teście o Juliuszu Słowackim”, konkursie polonistycznym przygotowanym przez studentów z koła naukowego.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2020