Konferencja: Współczesne media - kryzys w mediach

W dniach 12-13 kwietnia 2011 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne media - kryzys w mediach”.

Celem tegorocznego spotkania było uzupełnienie naukowego opisu funkcjonowania mediów o problem kryzysu. Różnorodność analityczna oraz syntetyczna ujęć kryzysu pozwoliła badaczom na szeroką analizę współczesnych środków przekazu. Od społeczno-politycznych uwarunkowań ich funkcjonowania, poprzez problemy terminologiczne, na zjawiskach obecnych w mediach kończąc.

W ramach Konferencji odbyło się jedno posiedzenie plenarne i dwie tury obrad w sekcjach badawczych: „Kryzys wartości i kryzys prawa w mediach?” oraz „Kryzys czy zmiana formy?”. Swój udział w spotkaniu mieli także studenci, dla których utworzono odrębny panel dyskusyjny.

    Aktualności