Konferencja: Science Fiction Research Association

7 lipca br. w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS uroczyście otworzono doroczną konferencję naukową Science Fiction Research Association pod tytułem: „Dreams Not Only American – Science Fiction’s Transatlantic Transactions”. Jej głównym organizatorem jest dr Paweł Frelik z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej UMCS. Panel dyskusyjny potrwa do 10 lipca.

SFRA to najstarsza i największa na świecie organizacja akademicka skupiająca badaczy i krytyków science fiction. Od ponad 40 lat konferencje SFRA miały miejsce w różnych ośrodkach w USA. Po raz drugi w historii odbywa się ona poza Ameryką Północną. Z tego względu temat przewodni wykładów dotyczy głównych aspektów oraz różnic między tradycjami fantastycznymi Europy i Ameryki.

Honorowymi gośćmi spotkania są dwie znane, amerykańskie pisarki science fiction: Pat Murphy i Karen Joy Fowler – współinicjatorki Nagrody im. Jamesa Tiptree Jr.  Jako pierwszy swój referat na temat: „SF and the Nation, Mass Culture and the World”, otwierając cykl wykładów, wygłosił John Rieder.

Wśród zaproszonych gości są naukowcy i badacze niemal z całego świata, m.in. z: USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Izraela czy z Brazylii.

    Aktualności