Konferencja: Polskie ślady Conrada

12 lipca w Trybunale Koronnym uroczyście otworzono V Międzynarodową Konferencję Conradowską pod tytułem: „Polskie ślady Conrada”. Wydarzenie objął honorowym patronatem Parlament Europejski i Jego Przewodniczący prof. dr hab. Jerzy Buzek.

Spotkanie jest częścią międzynarodowego programu badań nad twórczością Josepha Conrada, realizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz East European Monographs/Social Science Monographs w Boulder (USA) i Columbia University Press w Nowym Jorku (USA).

W konferencji bierze udział 51 badaczy z 16 krajów: Australii, Finlandii, Iranu, Japonii, Kanady, Korei, Niemiec, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch.

Wygłoszonych zostanie 50 anglojęzycznych referatów dotyczących różnych aspektów i kontekstów twórczości Josepha Conrada.

Sympozjum  potrwa  do  16 lipca. Od 17  do  22 lipca część uczestników konferencji weźmie udział w wyjeździe studyjnym śladami Josepha Conrada i jego opowiadania „Książę Roman”.

    Aktualności