Konferencja „Politologia religii”

Zakład Ruchów Politycznych UMCS w dniach 10-11 maja 2017 r. zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pt. „Politologia religii”. W wydarzeniu odbywającym się na Wydziale Politologii uczestniczyło ponad 70 naukowców z ośrodków akademickich z całej Polski.

Fot. Bartosz Proll

Związki religii i polityki od zawsze budzą żywe zainteresowanie. Celem wydarzenia była debata poświęcona politologii religii na tle innych obszarów nauk o polityce i religioznawstwa. W programie konferencji znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: religia w przestrzeni publicznej współczesnych państw, nauka a religia, fundamentalizm religijny, mniejszości wyznaniowe, czynnik religijny w ostatnich amerykańskich wyborach prezydenckich czy konflikty i prześladowania na tle religijnym.

    Aktualności

    Data dodania
    11 maja 2017