Konferencja: Czy dziennikarstwa można nauczyć… w Lublinie?

24 lutego br. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się konferencja naukowa pt. „Czy dziennikarstwa można nauczyć…w Lublinie?”.

Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja nt. celów regionalnego dziennikarstwa, funkcji dziennikarzy oraz problemów, z jakimi zawód dziennikarza musi mierzyć się w dobie rozwoju nowych mediów, procesów konwergencji oraz dynamicznych przemian społeczno-politycznych.

Podczas konferencji po raz pierwszy wręczono Akademicki Laur Dziennikarski nestorowi lubelskich dziennikarzy red. Alojzemu Leszkowi Gzelli.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.

    Aktualności