Konferencja: Atrakcyjność europejskich regionów i miast dla imigrantów i turystów

14 lipca br. w Instytucie Nauk o Ziemi UMCS, w ramach projektu Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej – ESPON 2013, odbyła się konferencja pt. „Atrakcyjność europejskich regionów i miast dla imigrantów i turystów”. Celem spotkania była odpowiedź na pytanie, czy Lubelszczyzna jest regionem przyjaznym dla cudzoziemców.

Zaproszeni eksperci oraz goście dyskutowali między innymi na temat wiz, bilansu migracyjnego i przepustowości granic. W trakcie sympozjum poruszono także kwestie dotyczące wpływu imigrantów na rozwój życia akademickiego.

    Aktualności