Koncert Zespołu Tańca Ludowego w Akademii Obrony Narodowej

30 czerwca 2011 r. Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wziął udział w uroczystościach kończącego się roku akademickiego na Wydziale Zarządzenia i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zespół zaprezentował sekwencję pieśni patriotycznych oraz tańce, pieśni regionalne i narodowe.

    Aktualności