Kartografowie z całej Polski spotkali się na UMCS

Do 23 września br. trwa XLV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Tematem tegorocznego spotkania naukowców zajmujących się informacją przestrzenną są „Metody kartograficzne i geomatyczne w badaniach interdyscyplinarnych”, a poruszane zagadnienia dotyczą m.in.: przyszłości polskiej kartografii akademickiej, metod kartograficznych i geomatycznych w służbie państwa, percepcji map cyfrowych i analogowych czy synergii kartografii i humanistyki.

Inauguracja wydarzenia z udziałem rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego miała miejsce 20 września w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Przedmiotem pierwszego dnia obrad była jubileuszowa sesja i wystawa z okazji 100-lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, jednego z najstarszych czasopism naukowych w Polsce.

Kolejne dni konferencji uczestnicy spędzają w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim, gdzie odbywają się sesje panelowe i referatowe oraz warsztaty geoinformatyczne. Otworzono również wystawę pn. „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Lasów Janowskich na mapach”. W programie znalazły się także otwarte zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich oraz sesja terenowa w Lasach Janowskich.

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Geomatyki i Kartografii UMCS, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Nadleśnictwo Janów Lubelski.

Strona konferencji

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2023