Jubileusz 30-lecia „Wiadomości Uniwersyteckich”

Szanowni Czytelnicy, w kwietniu 2021 r. mija 30 lat od wydania pierwszego numeru „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”. Jesteśmy jednym z najstarszych w Polsce czasopism akademickich, które ukazuje się nieprzerwanie od kwietnia 1991 r.

Nasza historia to tak naprawdę historia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i ludzi z nim związanych. Od początku misją czasopisma było, i nadal jest, dokumentowanie najważniejszych wydarzeń na UMCS-ie, a także ukazywanie potencjału badawczego i dydaktycznego Uczelni, promowanie działalności i wszelkich inicjatyw oraz dokonań pracowników, doktorantów i studentów.

Z okazji jubileuszu zaplanowaliśmy m.in. wydanie numeru specjalnego „Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym znajdą się teksty poświęcone historii i przemianom czasopisma na przestrzeni lat, a także wspomnienia oraz rozmowy z byłymi redaktorami i współtwórcami pisma.

Na stronie internetowej Uczelni oraz w mediach społecznościowych będą publikowane także materiały w cyklu „Z Archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym przypomnimy, czym żyła społeczność akademicka w minionych latach, a co zostało udokumentowane na łamach „WU”. We współpracy z ACK UMCS Chatka Żaka przygotowany zostanie specjalny materiał filmowy ukazujący historię czasopisma i wspomnienia osób go tworzących, a Akademickie Radio Centrum podejmie się realizacji i emisji kilku audycji ukazujących przemiany zachodzące w gazetach akademickich na przestrzeni ostatnich lat. Do współpracy przy naszym jubileuszu włączy się także redakcja „Forum Akademickiego”.

Zapraszamy naszych Czytelników do nadsyłania wspomnień dotyczących „Wiadomości Uniwersyteckich” i osób z nimi związanych. Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne pomysły dotyczące zbliżającego się jubileuszu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: wiadomosci@poczta.umcs.lublin.pl lub telefoniczny: 81 537 54 19.

Zachęcamy Państwa do współtworzenia jubileuszu naszego uczelnianego czasopisma!

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

    Aktualności

    Data dodania
    2 marca 2021