Inauguracja roku akademickiego 2015/ 2016 w PUTW

8 października br. w Puławach została podpisana umowa partnerska o współpracy między UMCS a Puławskim Uniwersytetem III Wieku. Jednocześnie Puławski Uniwersytet III Wieku zainaugurował swój rok akademicki 2015/2016. W uroczystościach wziął udział m.in. prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.

Fot. PUTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puławach powstał w roku akademickim 1991/1992 jako Filia UTW w Lublinie.  Jego głównym organizatorem był dr Ludwik Meresta, pracownik Instytutu Weterynarii.  Twórcy przyświecała idea atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu emerytów i rencistów, ich rozwój intelektualny i fizyczny. Filia mieściła się w Instytucie Weterynarii . Początki były skromne. Na wykłady uczęszczało około 40 słuchaczy. Nie było możliwości organizowania zajęć w różnych grupach zainteresowań. Od 1995 roku, kiedy Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” przyjął Filię pod swoją opiekę i swój dach, rozpoczął się dynamiczny rozwój uniwersytetu.
Po śmierci Ludwika Meresty w 1998r. przewodniczącą została Elżbieta Kern. Kolejną przewodniczącą od roku akademickiego 2002/2003 została Bogumiła Gucka.

W tej strukturze przez 23 lata istnienia liczba słuchaczy powiększyła się do 400 osób oraz zwiększyły się proponowane formy zajęć. Podstawową formą kształcenia edukacyjnego są cotygodniowe wykłady z różnych dziedzin nauki. Słuchacze mogą korzystać z zajęć ruchowych m.in. gimnastyka, basen, nordic walking, rajdy piesze,  rajdy rowerowe, zumba. Jest dużo zajęć o charakterze warsztatowym: artystyczne prace ręczne, makrama, zajęcia plastyczne – malarskie, warsztaty fotograficzne, warsztaty historyczne, śpiew dla przyjemności. Ponadto uczęszczają na lektorat z języka angielskiego, kursy komputerowe. Zainteresowani uczęszczają do Klubu Ogrodnika oraz Klubu Czytelniczego. Działa amatorski teatr PUTW. Duża grupa słuchaczy realizuje się w wolontariacie. Organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru, filharmonii. Podejmowane są różne działania w ramach współpracy międzypokoleniowej.
W 2015r podjęte zostały starania o przekształcenie Filii w  organizację pozarządową, w celu uzyskania osobowości prawnej, pozwalającej na samodzielne działania, podejmowanie zobowiązań i działań prawnych. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dniem 1 lutego 2015 objęła Józefa Janczura.

Otwarcie w Puławach Wydziału Zamiejscowego  UMCS otworzyło możliwość objęcia Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku patronatem naukowymprzez UMCS w Lublinie. Po rozmowach z dziekanem Wydziału Zamiejscowego UMCS oraz kierownictwem Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów oraz Biura ds. Kształcenia Ustawicznego została przygotowana umowa partnerska. Uroczyste podpisanie tej umowy odbędzie się 8 października 2016 r. podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 października 2015