Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

23 października 2014 r. w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 w UMCS, będąca zwieńczeniem obchodów 70-lecia Uczelni.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Posłowie i Senatorowie RP, prof. Tomasz Nałęcz – Doradca Prezydenta RP, ks. arcybiskup Henryk Muszyński – Prymas Senior i ks. abp. prof. Stanisław Budzik – metropolita lubelski, a także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, rektorzy polskich Uczelni, władze administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci całego środowiska akademickiego, wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych, instytucji życia publicznego, kulturalnego i gospodarczego Lubelszczyzny oraz goście z zagranicy i dziennikarze.

Fot. Maciej Przysucha

W przemówieniu inauguracyjnym prof. dr hab. Stanisław Michałowski przypomniał m.in. najważniejsze wydarzenia z życia Uczelni i największe sukcesy uczonych z UMCS, przedstawił szerzej obecnie realizowane projekty badawcze i inwestycyjne, w tym budowę Centrum Ecotech-Complex. Omówił również zarówno rozwój współpracy międzynarodowej jak i współpracę z biznesem i przemysłem, władzami centralnymi oraz samorządowymi. Przedstawił także informację na temat tegorocznej rekrutacji i liczby studentów, w tym obcokrajowców, których obecnie w Uniwersytecie kształci się około tysiąca – a także na temat kultury akademickiej i osiągnięć sportowych studentów. Przypomniał, że w ciągu swej 70-letniej działalności UMCS był i nadal jest kuźnią wysoko wykwalifikowanych kadr, przyczynił się do utworzenia i usamodzielnienia, w ciągu dekady od zakończenia II wojny światowej, innych publicznych uczelni wyższych. To między innymi dzięki Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej Lublin przeobraził się w prężny i cieszący się dużymi osiągnięciami ośrodek, który zasłużył na miano akademickiego centrum Polski Wschodniej.

JM Rektor podsumował również obchody jubileuszu 70-lecia UMCS. Na koniec podziękował zarówno pracownikom jak i wszystkim przyjaciołom UMCS za wsparcie, życzliwość oraz wielki wkład w funkcjonowanie Uczelni.

Prof. dr hab. Lena Kolarska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaznaczyła, że dziś uczelnie muszą być liderem przemian i same muszą się zmieniać, ponieważ musimy budować społeczeństwo oparte na wiedzy i innowacyjności – co oznacza także, że nauka musi dziś być w centrum procesów decyzyjnych. Zdaniem pani Minister edukacja wyższa musi dziś „bronić się jakością i dobrze rozumianą elitarnością”.

Podczas uroczystości wręczono Nagrodę im. Jerzego Giedroycia i Nagrodę Naukową „Marii Curie”.

Corocznie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana przyznaje ufundowaną przez UMCS Nagrodę im. Jerzego Giedroycia w wysokości 25 tys. zł. Nagroda została ustanowiona przez Senat UMCS i jest wręczana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki.

Nagrodę otrzymali: Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran  -autorzy książki „Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944 – 53”.Po raz pierwszy przyznano też wyróżnienie – otrzymał je Karol Modzelewski za książkę "Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca". 

Nagroda Naukowa „Marii Curie” jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe, uzyskane w ostatnim roku. Została ufundowana przez Uniwersytet po raz trzeci. Nagrodę naukową Marii Curie za rok 2013 w wysokości 30 tys. zł. otrzymują: prof. Grażyna Ginalska, dr Anna Belcarz, prof. Anna Ślósarczyk, mgr inż. Zofia Paszkiewicz – czyli interdyscyplinarny zespołów badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Ginalskiej za „Hydroksyapatytowo-polimerowy biomateriał implantacyjny nowej generacji opracowany dla medycyny regeneracyjnej”. Określany potocznie mianem „sztucznej kości” nowatorski kompozyt stanowi oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji, będąc jednocześnie konkurencyjnym materiałem w stosunku do innych obecnych na rynku.

Tytuł najlepszego absolwenta UMCS, złoty medal oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3,5 tys. zł przyznano Paulinie Jakubowskiej – absolwentce Wydziału Prawa i Administracji.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld (doktor honoris causa UMCS).

Tego samego dnia na skwerze przed ACK UMCS „Chatka Żaka” odbyła się także uroczystość odsłonięcia popiersia prof. Grzegorza Leopolda Seidlera, Rektora UMCS w latach 1959 - 1969.

Rozmowa w TVP Lublin "Pytania Panoramy" 23.10.14 r. Marta Pietrasiewicz rozmawia z prof. dr hab. Stanisławem Michałowskim, Rektorem UMCS i prof. dr hab. Bronisławem Marciniakiem, Przewodniczącym KRUP: 
http://www.tvp.pl/lublin/publicystyka/pytania-panoramy/wideo/23-pazdziernika-2014/17365680prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS był gościem ogólnopolskiego programu "Echa Dnia" w TVP Regionalnej - 22.10.14 w związku z obradami KRUP w Lublinie: http://regionalna.tvp.pl/17350543/22102014


Prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej w Poranku z Panoramą Lubelską 22.10.14 o Zjeździe KRUP 
http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/poranek-z-panorama/wideo/22-pazdziernika-2014/17336105

 

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2014