Inauguracja Lata Polonijnego 2017

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 10-30 lipca 2017 r. organizuje 27. edycję Lata Polonijnego. Uroczysta inauguracja wydarzenia odbyła się 14 lipca w Sali widowiskowej ACK UMCS „Chatka Żaka”. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Centrum, dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. nadzw. oraz Prorektor ds. Studenckich UMCS, prof. dr hab. Urszula Bobryk. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele sponsorów, zaprzyjaźnionych instytucji i lokalnych mediów. Przed zebranymi wystąpił Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego.

fot. Bartosz Proll

Lato Polonijne to różnorodne kursy języka oraz kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców, które tradycyjnie odbywają się w Centrum każdego roku w lipcu. W tegorocznej edycji weźmie udział 130 uczestników z 21 krajów, którzy w ramach organizowanych zajęć i wycieczek oprócz doskonalenia języka polskiego, zapoznają się także z naszą historią i kulturą.

Uczestnicy Lata przybywający do Lublina będą uczestniczyć także w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej 2017, kursie współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie 65 osób z 17 krajów. Gościć będziemy obywateli: Belgii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, Turcji i Ukrainy. Z kolei dla 45 nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie, organizowane są warsztaty kwalifikacyjne (język polski, historia i kultura Polski). 

    Aktualności