Immatrykulacje studentów 2020/2021

1 października br. na jedenastu wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym Uczelni w Puławach odbyły się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku.

W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną 1 października br. zostali immatrykulowani tylko przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.
Pozostałe osoby, które nie brały udziału w tradycyjnych uroczystościach, mogły śledzić ich przebieg podczas transmisji online odbywającej się na kanale UMCS-u na Facebooku.

Serdecznie witamy nowych członków społeczności akademickiej UMCS i zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności