Immatrykulacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Od 1 października 2011 r. oficjalnie rozpoczął funkcjonowanie nowy, jedenasty Wydział Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Władze nowej jednostki:

Dziekan Wydziału:
dr hab. Radosław Dobrowolski, prof. nadzw.,

Prodziekani:
dr hab. Sławomir Terpiłowski
dr Jolanta Rodzoś

Podczas uroczystej immatrykulacji Dziekan Wydziału, prof. Radosław Dobrowolski, przywitał serdecznie studentów Geografii oraz Turystki i rekreacji następującymi słowami: „Życzę Wam, abyście stali się pełnoprawnymi członkami społeczności, angażującymi się w działalność w kołach naukowych, w akcje społeczne, kulturalne i promocję własnego Wydziału”.

W roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej pierwszy rocznik rozpoczynający naukę w nowo powstałej jednostce UMCS liczy 982 osoby.

Na nowym Wydziale pracuje ponad 120 pracowników. Jego kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 85 pracowników, w tym: 18 samodzielnych pracowników naukowych (7 profesorów tytularnych i 11 nadzwyczajnych), 45 adiunktów, 3 wykładowców i 19 asystentów. Instytut zatrudnia 34 pracowników naukowo- i inżynieryjno-technicznych.

Budynek mieści się przy Al. Kraśnickiej 2 cd.

    Aktualności