Horyzont 2020 – konferencja

O Programie Horyzont 2020 - nowym programie ramowym dla badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020 – mówił na UMCS dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 27 stycznia 2014 r., podczas spotkania z władzami lubelskich uczelni, naukowcami, przedstawicielami władz miasta i regionu oraz przedsiębiorcami, dr Andrzej Siemaszko przedstawił zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020.

Programowi Horyzont 2020 poświęcona była również konferencja z udziałem licznie zaproszonych gości ze świata nauki i biznesu, która odbyła się 28 stycznia br. w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS. Oba spotkania zorganizowało Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Ryszard Dębicki – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. W wydarzeniu uczestniczył także prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych w UE. Jego budżet wynosi ponad 70 mld euro. Celem programu jest m.in. zapewnienie nowego, uproszczonego modelu finansowego, zachowanie równowagi pomiędzy małymi i dużymi projektami oraz wprowadzenie instrumentów wychodzących naprzeciw potrzebom krajów i regionów o niższym potencjale naukowym i innowacyjnym.

    Aktualności