Finał konkursu „Życie i dzieło Marii Curie-Skłodowskiej”

Uczniowie liceów im. Staszica, Kopernika i Unii Lubelskiej o Patronce UMCS wiedzą najwięcej.

21 września br. odbył się finał konkursu „Życie i Dzieło Marii Curie-Skłodowskiej”; do etapu pisemnego przystąpiły drużyny z 18 lubelskich szkół ponadgimnazjalnych, z których wyłoniono szczęśliwą ósemkę, zakwalifikowaną do zmagań w etapie ustnym. Konkurs odbywał się pod patronatem Rektora UMCS oraz Prezydenta Miasta Lublin.

Wyniki konkursu:

1 miejsce - I L.O. im. Stanisława Staszica
2 miejsce - IX L.O. im. Mikołaja Kopernika
3 miejsce - III L.O. im. Unii Lubelskiej
4 miejsce – IV L.O. im. Stefanii Sempołowskiej oraz V L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie
5 miejsce - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Chemicznego
im. Gen. Franciszka Kleeberga
6 miejsce - Pallotyńskie L.O. im. Batorego
7 miejsce – II L.O. im. Hetmana Jana Zamoyskiego

Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu fizyki, chemii oraz historii (te dotyczyły przede wszystkim życiorysu Noblistki). Reprezentanci IV L.O. wyjaśniali, dlaczego Słońce świeci – tzn. emituje energię – od 4,5 mld lat, drużyna z Unii dociekała, jakie metody fizyczne stosowała Maria Curie-Skłodowska przy wydzielaniu polonu i radu z odpadów po produkcji uranu, zaś uczniowie z V L.O. odpowiadali na pytanie, na którym z uniwersytetów amerykańskich odmówiono przyznania Noblistce doktoratu honoris causa w 1921 roku. Finaliści zmagali się również z zagadnieniami dotyczącymi równoważnej dawki promieniowania jonizującego i rozpadu promieniotwórczego.

Zwycięska drużyna z I LO w Lublinie otrzymała laptop ufundowany przez Rektora UMCS, nagrodę za zajęcie drugiej lokaty w konkursie ufundował Prezydent Miasta Lublin, zaś dla zdobywców trzeciego miejsca – Prorektor ds. Studenckich UMCS.

    Aktualności