Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

W dniach 1-2 kwietnia br. w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS już po raz trzeci odbyły się egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Egzaminy te przeprowadzane są na podstawie uprawnień nadanych naszej Uczelni przez MNiSW.

Fot. W. Kostko

Egzaminy – oparte na europejskich standardach wymagań egzaminacyjnych zgodnych z zaleceniami Rady Europy – odbywają się w naszej placówce według harmonogramu ustalonego przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, w której skład wchodzą wybitni naukowcy z całej Polski i przedstawiciele czterech ministerstw: MNiSW, MEN, MSZ, MKiDN. 

Członkami  komisji egzaminacyjnej w UMCS są pracownicy Centrum, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy związanej z przygotowaniem standardów egzaminacyjnych, opracowywaniem zadań oraz przeprowadzaniem samych egzaminów. Do egzaminów mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. Certyfikat uzyskany po zdaniu egzaminu jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego.

W obecnej sesji do egzaminu przystąpiło 69 uczestników na różnych poziomach zaawansowania językowego:  B1, B2 i C1. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się egzaminy dla młodzieży (obecnie są przeprowadzane na poziomie B1), które młodym ludziom umożliwiają podjęcie studiów w Polsce.

Autor: Agata Małyska

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 kwietnia 2017