Dr Paweł Frelik wiceprezesem EAAS

Miło nam poinformować, że dr Paweł Frelik z Zakładu Literatury i Kultury Amerykańskiej (Instytut Anglistyki UMCS) 2 kwietnia 2014 r., podczas zebrania Zarządu European Association for American Studies w Hadze, został wybrany na stanowisko Wiceprezesa.

European Association for American Studies (Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykańskich) powstało w 1954 r. i liczy prawie 5000 członków. Obok American Studies Association (USA), EAAS jest największym na świecie stowarzyszeniem naukowym skupiającym amerykanistów z takich dziedzin, jak antropologia, ekonomia, historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, medioznawstwo, politologia, czy socjologia.

Dr Paweł Frelik jest pierwszym wiceprezesem EAAS z Europy Środkowej i Wschodniej.

Gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    15 kwietnia 2014