Debata: I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy

26 października w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbyła się debata: „I kto tu teraz będzie rządzić? Przyszłość rynku pracy”, dedykowana zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Celem spotkania jest analiza, jak rynek zmieniający się „z pracodawcy na pracownika” wpłynie na biznes. Istotnym punktem spotkania było także wskazanie skutecznych metod rozwoju organizacji i dopasowania jej strategii do rynku pracownika, przybliżenie możliwości i korzyści wynikających ze współpracy nauki z biznesem oraz potwierdzenie, że zespół firmy jest kapitałem a nie kosztem.

Zaproszeni praktycy i goście opowiedzieli m.in. na pytania:
Jak zrekrutować najlepszego kandydata i jak go utrzymać?
Kto jest zabójcą organizacji?
Jaką rolę w rozwoju biznesu odgrywa spójna marka pracodawcy?
Jak do rozwoju biznesu może przyczynić się edukacja?

Organizatorami debaty byli Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz IACL – Międzynarodowe Stowarzyszenie  Komunikacji i Przywództwa.

Debata stała się okazją do połączenia środowiska biznesu, nauki i instytucji publicznych. Była też okazją do inspiracji, wymiany doświadczeń i nawiązania relacji. 

Fot. Krzysztof Trojnar

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 października 2015