Cykl „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”

Zapraszamy do lektury kolejnej odsłony cyklu „Z archiwum Wiadomości Uniwersyteckich”, w którym przypominamy, czym żyła społeczność akademicka naszego Uniwersytetu w ostatnim trzydziestoleciu, a co znalazło swoje odzwierciedlenie na łamach naszego czasopisma. Cykl został przygotowany z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia czasopisma.

„Wiadomości Uniwersyteckie” od początku swego istnienia były nie tylko kroniką akademickiego życia, ale stanowiły również forum dyskusyjne oraz platformę prezentacji różnorodnych inicjatyw i pomysłów. Członkowie społeczności UMCS zawsze mieli możliwość podzielenia się swoimi wizjami oraz propozycjami ciekawych zmian na uczelni.

W 1996 r. na łamach czasopisma (a dokładnie w numerze 5/6 z października) redakcja zwraca uwagę na zagadnienia związane z bazą lokalową oraz infrastrukturą rozwijającego się uniwersytetu, zapraszając przy tym środowisko akademickie do dyskusji. Co ciekawe, dodatkowo dzięki uprzejmości lubelskiego architekta Wojciecha Dykowskiego do artykułu zostały dołączone szkice wizualizujące, jak mógłby wyglądać gmach „Małej Chemii” po dobudowaniu dodatkowych kondygnacji.

W 2008 r. na łamach „Wiadomości” został zaprezentowany kolejny śmiały pomysł związany z rozbudową infrastruktury. W numerze 1 ze stycznia w ramach cyklu „Uniwersytet marzeń” zamieszczony został projekt Art Tower – pierwszego drapacza chmur w Lublinie. Pomysłodawcą był prof. Artur Popek.

Uniwersytecki wieżowiec miał mieć wysokość 245 m i liczyć 56 pięter. Jego powierzchnia miała wynosić 34118 m2. W Art Tower miała się mieścić m.in. infrastruktura społeczno-edukacyjna, kulturalna i sportowa (galeria sztuki, sale koncertowe, muzeum nauki i techniki, aule wykładowe, sale ćwiczeniowe, pracownie, hale gimnastyczne, basen, klub studencki, stołówka). Oprócz tego w nowoczesnym budynku miał się znajdować rektorat, pracownie badawcze, akademiki i pokoje gościnne, a w kopule – planetarium, miejsce widokowe, informacja turystyczna, kawiarnia i muzeum Ziemi Lubelskiej.

Wieżowiec Art Tower miał być nie tylko atrakcją turystyczną, ale także „miejscem integracji gospodarki, nauki, sztuk pięknych i sportu” i przyczyniać się do „podnoszenia możliwości uczelni, rozwoju kadry naukowej i jakości kształcenia studentów, rozwoju miasta i makroregionu”. Niezwykłość budynku miała zapewnić podniesienie prestiżu UMCS-u i Lublina oraz wzmocnienie wizerunku uczelni. Wieżowiec miał skupiać wiele obiektów o różnorodnej funkcji oraz stanowić płaszczyznę spotkania nauki i biznesu. Projekt zakładał również bardzo dobre przystosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zrealizowanie inicjatywy miało też stanowić swego rodzaju wyzwanie oraz zachętę dla inwestorów do budowania kolejnych „drapaczy chmur” w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    24 maja 2021