CJKP na Przeglądzie Szekspirowskim

Podwójnym sukcesem zakończył się udział studentów Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim.

Fot. W. Kostko

Nasi słuchacze przedstawili spektakl Fallen Dreams, oparty na fragmentach sztuk: Juliusz Cezar, Romeo i Julia, Antoniusz i Kleopatra, Makbet oraz Otello, przygotowany pod kierunkiem dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej i dr Anny Butcher. Powstało przedstawienie wręcz ascetyczne w formie, ale niezwykle dojrzałe i głęboko poruszające.

Jury Przeglądu nagrodziło drugim miejscem indywidualnym Kiryła Szczasnego „za wiarygodną emocjonalnie i językowo interpretację postaci Brutusa” oraz przyznało całej inscenizacji wyróżnienie „za kulturę języka angielskiego i prostotę spektaklu”.

W przedstawieniu wzięli udział:
Kirył Szczasny - Białoruś (Brutus)
Maria Marculewicz - Białoruś (Lady Makbet)
Waleria Cywula - Białoruś (Julia)
Katarzyna Bosak - Białoruś (Kleopatra)
Stanisław Masalski - Białoruś (Otello)
Maria Zinczenko - Ukraina (Desdemona)
Dmytrii Vasylenko - Ukraina (Antoniusz)
Bohdan Karol - Ukraina (Romeo)
Władysław Dąbrowski - Białoruś (Juliusz Cezar)

Obsługą techniczną przedstawienia zajął się Bogusław Struk, a plakat przygotowała Ola Hycza.

Autor tekstu: dr Anna Butcher

 

 

 

 

Fot. W. Kostko

    Aktualności

    Data dodania
    14 marca 2017