Christmas Party w studenckiej „Trójce”

12 grudnia br. w stołówce studenckiej „Trójka” przy ul. Langiewicza 16 miało miejsce „Christmas Party”. Podczas wydarzenia studenci zagraniczni przygotowywali się do obchodów Świąt Bożego Narodzenia przez wspólne dekorowanie choinki oraz opowieści o zwyczajach świątecznych panujących w różnych krajach.

„Christmas Party” zainaugurowało wspólne zaśpiewanie kolęd. Około 250 osób wraz z Chórem Akademickim UMCS oraz Zespołem Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. Stanisława Leszczyńskiego zaaranżowało wykonanie jednej z najbardziej znanych kolęd świata. Tego wieczoru „Cicha noc” zabrzmiała w języku polskim, angielskim i ukraińskim. Zaśpiewano także polską kolędę „Bóg się rodzi”.

Projekt „Hakuna Matata” został opracowany przez Centrum Promocji UMCS i zagranicznych studentów Uczelni, a jego ideą jest stworzenie wspólnej platformy, w ramach której żacy mogą integrować się oraz poznawać inne kultury i tradycje. Poprzez udział w programie członkowie środowiska akademickiego Lublina mają możliwość przyswojenia nowych umiejętności interpersonalnych czy językowych.

„Hakuna Matata” oznacza dołączenie do wielokulturowej społeczności, w której studenci z całego świata dzielą się swoimi doświadczeniami. Inicjatywa ma także na celu szeroko rozumianą integrację przebiegającą w atmosferze wzajemnego zrozumienia, uśmiechu i przyjaźni, stąd nazwa: w języku suahili „Hakuna Matata” oznacza bowiem „nie martw się, bądź szczęśliwy”!

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności