Briefing prasowy inaugurujący konferencję INCUBATING FREEDOM

W dniach 1-2 grudnia br. w Lublinie trwa międzynarodowa konferencja „INCUBATING FREEDOM - Post War Innovative Transformation of Ukraine” poświęcona wspólnym działaniom polsko-ukraińskim w obszarze technologii informatycznych i edukacji w zakresie IT. Podczas wydarzenia zainaugurowany zostanie unikatowy program szkoleń w zakresie IT dla 30 tysięcy kobiet z Ukrainy (uchodźczyń przebywających tymczasowo w Polsce) oraz powstanie polsko-ukraiński klaster akademicki zajmujący się sztuczną inteligencją i Cyber Security.

W przededniu konferencji, 30 listopada w Sali Senatu UMCS odbył się briefing prasowy prezentujący ww. inicjatywy. W spotkaniu wzięli udział: prof. Radosław Dobrowolski – Rektor UMCS, prof. Mykhailo Zgurovsky - Rektor Politechniki Kijowskiej, Waldemar Siwiński – założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin.

Jak na wstępie podkreślił Rektor UMCS: – Cieszę się, że UMCS stał się partnerem tego ważnego wydarzenia. Bardzo ważne jest przedyskutowanie kwestii, w jaki sposób polsko-ukraińska pomoc powinna być strumieniowana i w którą stronę powinniśmy dążyć. Myślę, że jest to doskonały moment i najwyższy czas, żeby zastanowić się nad działaniami strategicznymi i pomyśleć, co strona polska, uczelnie i samorządy powinny zrobić, aby wzmacniać państwowość Ukrainy oraz ukraińskie ośrodki akademickie w okresie powojennym. Nie mam wątpliwości, że możemy być liderem tych działań na rzecz budowania nowych relacji polsko-ukraińskich w perspektywie powojennej.

Następnie Waldemar Siwiński nakreślił plany Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i pozostałych partnerów w tym zakresie: – Ambicją programu „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” jest pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce i zarazem wsparcie Ukrainy wobec wyzwania, jakim będzie powojenna odbudowa kraju. W tym celu przeszkolonych zostanie około 30 tysięcy kobiet, w większości uchodźczyń z Ukrainy przebywających tymczasowo w Polsce. Pomoże to w rozwiązaniu problemów społeczno-ekonomicznych uchodźców, wzmocni docelowo gospodarkę Ukrainy i będzie też miało ważne znaczenie dla polskiego rynku IT, na którym już obecnie (według ostatniego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego) brakuje 147 tysięcy informatyków.

W dalszej kolejności głos zabrał prof. Mykhailo Zgurovsky z Politechniki Kijowskiej, który podziękował narodowi polskiemu za wielotorową pomoc Ukrainie w tym trudnym czasie. Podkreślił, że projekt prezentowany przez p. Siwińskiego jest bardzo ważny dla jego kraju: – Obecnie próbujemy chronić nasz kraj, ale w tym samym czasie zastanawiamy się, jaką Ukrainę powinniśmy zbudować po zakończeniu tej wojny. Jest dla nas jasne, że nie będziemy mogli obronić naszego kraju jako państwo bez rozwiniętych technologii, a tylko jako kraj surowców, którym byliśmy wcześniej. Koniecznie musimy przekształcić naszą gospodarkę w stronę zaawansowanych technologii oraz dobrej obronności. Aby to zrobić, potrzebujemy nowego rodzaju kapitału ludzkiego. Ten projekt pomoże nam przekwalifikować obywateli, którzy żyją obecnie w Polsce i innych krajach – to łącznie około 4 milionów osób, głównie kobiety, które po powrocie do Ukrainy będą gotowe zreorganizować i zmodernizować naszą gospodarkę. Jestem wdzięczny polskim przyjaciołom za to wsparcie.

Sekretarz Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki wyraził pełne popracie dla projektu i podkreślił, że warto wykorzystać potencjał, który posiada zarówno miasto (Wyżyna IT czy różne klastry), jak i lubelskie uczelnie.

Jak dodał Waldemar Siwiński, idea szkoleń jest przygotowywana wspólnie z władzami Ukrainy: – To państwo chce dbać o swoich obywateli, którzy przebywają obecnie za granicą. Jest to moment, w którym należy uznać, że okres przejściowy – pewnego szoku i chaosu z początku wojny minął, a teraz trzeba zorganizować dalsze, efektywne działania. Pozyskaliśmy do naszych projektów wsparcie komisarzy unijnych, ambasady amerykańskiej, towarzystw branżowych i informatycznych, firm, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz szefów różnych instytucji i fundacji, które wspierają edukację, jak i relacje polsko-ukraińskie, jak np. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności czy NAWA. (…) Chcemy zrobić pilotaż programu w trzech ośrodkach: w Lublinie, Warszawie i Poznaniu, charakteryzujących się różną specyfiką. Doświadczenia Lublina będą dla nas najważniejsze, z perspektywy kontynuacji projektu. Musimy bowiem wiedzieć, jak te nasze założenia będą przebiegać w praktyce.

Prof. Dobrowolski dodał: – Działania te wpisują się w ogólnopolską i światową debatę na temat kształcenia na poziomie wyższym i jest to ciekawa alternatywa dla coraz bardziej kurczącego się rynku i mniejszego zainteresowania studiami II stopnia. Jesteśmy na poziomie wstępnych uzgodnień co do przyszłości programowej i nie wyobrażam sobie, żeby nie wykorzystać potencjału takich uczelni jak UMCS czy Politechnika Lubelska, zatrudniających specjalistów i realizujących kształcenie z zakresu m.in. informatyki i cyberbezpieczeństwa.

Pierwsze szkolenia w obszarze technologii informatycznych i IT rozpoczną się na przełomie lutego oraz marca. Organizatorzy zakładają, że w ciągu trzech pierwszych lat w ramach projektu przeszkolonych zostanie około 30 tysięcy uchodźczyń z Ukrainy przebywających w Polsce.

Wojna zmusiła kilka milionów Ukraińców, w większości kobiet, do emigracji za granicę, często wieloetapowej. W Polsce przebywa obecnie ok. 1-1,1 miliona osób, które przybyły z Ukrainy po 24 lutego br. i są objęte ochroną tymczasową. To sprawia, że istnieje konieczność przeszkolenia uchodźców oraz ich dostosowania do realiów i wymagań europejskiej gospodarki oraz życia społecznego. Uwzględnić należy przy tym, że polski rynek pracy cierpi na deficyt pracowników z branży w zakresie IT.

Profesjonalne kursy i szkolenia oferowane w ramach projektu nie będą ograniczone do kompetencji podstawowych, ale obejmą także wyższy poziom umiejętności informatycznych. Przekwalifikowanie kadr będzie oparte na wykorzystaniu korporacyjnych metod nauczania przy zaangażowaniu praktyków pracujących w krajowych i międzynarodowych firmach. Szkolenia będą odbywać się online, ale z zajęciami stacjonarnymi na początku i zakończeniu kursów - w formie szkoleń, projektów i seminariów z udziałem wysoko wykwalifikowanych specjalistów i wykładowców.

Projekt „INCUBATING FREEDOM for Ukraine – Adapting Women to Digital Economy” został przygotowany przez polsko-ukraińskie konsorcjum PERSPEKTYWY ACADEMY, kierowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, która posiada właściwe kompetencje i istotne osiągnięcia w promowaniu kobiet w dziedzinie IT i STEM, oraz przez ukraińskiego partnera „Ukrainian Talent Foundation”,  posiadającego doświadczenie i bogatą ofertą kursów z zakresu IT w języku ukraińskim i angielskim. Nad realizacją działań czuwa Rada Projektu złożona z osób zaufania publicznego z obu krajów. Realizacja projektu odbywa się w ramach „Deklaracji współpracy w dziedzinie edukacji”, podpisanej 17 września 2022 r. przez ministerstwa edukacji i nauki Polski i Ukrainy na Światowym Szczycie ONZ poświęconym przekształceniom w edukacji.

Serdecznie zapraszamy na konferencję INCUBATING FREEDOM - Post War Innovative Transformation of Ukraine”, która odbywa się dziś i jutro (1-2.12.2022) w hotelu Focus (Podzamcze 1).

Szczegóły i program wydarzenia dostępne są na stronie
Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    1 grudnia 2022