Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne

Z myślą o młodych adeptach GIS (System Informacji Geograficznej), w dniach 10-12 maja br. w Lublinie odbyły się pierwsze Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne – GIS Challenge. Jest to nowa inicjatywa środowiska akademickiego skierowana do studentów kształcących się na kierunkach geoinformatycznych oraz innych wykorzystujących systemy informacji geograficznej na uczelniach wyższych. Uroczyste otwarcie wydarzenia miało miejsce 11 maja w Hotelu Victoria. Udział w nim wzięli Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw., Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, dr hab. Irena Pidek, prof. nadzw. oraz Przewodniczący Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak.

fot. Bartosz Proll

Głównym organizatorem GIS Challenge 2017 jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, zaś współorganizatorami są ośrodki akademickie i techniczne oraz stowarzyszenia, organizacje i firmy, których przedstawiciele biorą aktywny udział w przygotowaniu i prowadzeniu Mistrzostw. Wiodącą ideą GIS Challenge jest sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności analitycznego myślenia pod kątem wykonywania analiz przestrzennych, a także sposobów rozwiązywania problemów technicznych z wykorzystaniem oprogramowania GIS.

W pierwszej edycji Mistrzostw udział wzięło 40 zespołów reprezentujących 16 uczelni wyższych z 10 miast Polski (Toruń, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Olsztyn, Warszawa, Wrocław, Szczecin).  Uczestnicy GIS Challenge zespołowo rywalizowali o miano najlepszej drużyny w Polsce w rozwiązywaniu zadań analitycznych oraz problemów związanych z wykorzystywaniem oprogramowania GIS i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Mistrzostwa - prócz celu wiodącego, tj. promocji geoinformatyki jako dziedziny IT - mają również na uwadze współpracę z firmami z branży GIS. Treść oraz forma zadań była przygotowana wspólnie z przedstawicielami firm branżowych i jest pochodną problemów technicznych oraz analitycznych, dyskutowanych na forach krajowych oraz zagranicznych. Rozgrywki umożliwią wskazanie osób o największym potencjale zawodowym.

    Aktualności

    Data dodania
    12 maja 2017