Wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów - 2021

Informujemy o wynikach Konkursu Grantowego Samorządu Studentów, w ramach którego koła naukowe i organizacje studenckie otrzymały dofinansowanie na realizację projektów/wydarzeń w roku 2021.

W załącznikach poniżej prezentujemy wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów na realizację projektów/wydarzeń w roku 2021.

Uwaga! Zakupy w ramach realizowanych projektów muszą zostać rozliczone jeszcze w tym roku kalendarzowym, tzn. opisane faktury/inne dokumenty finansowe powinny być złożone do rozliczenia w Dziale Finansowym (p. 806, Rektorat) najpóźniej do dnia 20 grudnia 2021 r. W tej kwestii pojawi się jeszcze stosowna informacja.

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty” oraz „Sprawozdania”. Dodatkowo dla ułatwienia przeprowadzenia całej procedury zakupowej, została dla Państwa przygotowana szczegółowa Instrukcja realizacji zamówień z grantów

    Aktualności

    Autor
    Dawid Kobylański
    Data dodania
    16 lipca 2021