Szkolenie z praw i obowiązków studenta

Szanowni Studenci!

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich na szkolenia  z zakresu praw i obowiązków studenta. Będą się one odbywać w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams. Szkolenia są przeznaczone dla studentów każdego Wydziału naszej Uczelni. Uczestnicząc w nich, uzyskacie szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków studenta, funkcjonowania Uniwersytetu i całego szkolnictwa wyższego, przydatnych informacji do studiowania oraz wielu innych kwestii. Harmonogram szkoleń wraz z linkami do zespołów znajdziecie poniżej oraz na stronie: https://www.facebook.com/zuss.umcs.

Do zobaczenia!

Harmonogram

11.10.2021 r. (poniedziałek)

15:00 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Politologii i Dziennikarstwa - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aiq3k1SNJLQK_Z5b-UUJqHNs_Npk6EodY0Z1WHuXMShI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b0b54433-de43-4e2d-bb11-2a34534b1ea4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

12.10.2021 r. (wtorek)

16:30 – Wydział Ekonomiczny - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6QkWaRP8G5x5PXUCAJq-NXWtZedT5wY8HxAhDkn4Ybo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b73a82a9-5246-4059-8027-837768914c60&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

14.10.2021 r. (czwartek)

16:00 – Wydział Chemii - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3at2nM2jUj8c4MVmVH-84UDGpmOf54_V4PlsDTpL6scGQ1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=173eba7c-bc23-4505-b1b6-89b8a49e1308&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

15.10.2021 r. (piątek)

14:00 – Wydział Historii i Archeologii - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aR2P7mFJoePnIiohuRU_5Z1qKFJcLeP6o-U17BsRLV0A1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a68a0a77-7215-49b2-912d-1bacca16a2c2&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

16:00 – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Artystyczny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aZZVUUwTWtt_zp7fPHSPsz8ABv0jXpd_Sc-1xVSdP1x81%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=615a41c9-59cf-4c82-a4ee-693315291e7c&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 18.10.2021 r. (poniedziałek)

18:00 – Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aGMwJcfaBR8NyA0Y-1z1621eXNlCp-OjmVkA8Sq3ZUHI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b45e29ae-d3ff-449c-9830-a74e20d23488&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

20.10.2021 r. (środa)

16:30 – Wydział Filologiczny, Wydział Politologii i Dziennikarstwa - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aXnF8mh8zmmy-_3pW0So-tLwUDER4qmVCs8zH58n7VJI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=61e50a52-5d59-47ad-9c65-d363f06cfa07&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

18:00 – Wydział Zamiejscowy w Puławach - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a0n9gscmwAYcIPORZ8x4Yo6qKUgK8Vda690o-Msgkr6k1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=23fd49be-ff1a-4b9e-814d-7fa06085430c&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

22.10.2021 r. (sobota)

13:00 – Wydział Filozofii i Socjologii - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a-UdL-T79l7OEsTaYRf3QaZrtdHokbZUvQmHnCjrtyJA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9bfe2571-27e1-48bf-95bb-fcb5b0a8a69a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

15:00 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aDWjY0hLFmjM4qFgEFantsGzkRtmjQx2NI6Pu3UCbNVY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=39081ed6-3eed-4c82-a8c0-7360aef5361f&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

    Aktualności

    Autor
    Dawid Kobylański
    Data dodania
    11 października 2021