Wystawa „Zbigniew Jóźwik – Linoryty i rysunki” w Muzeum UMCS

25 marca 2021 r. miało miejsce otwarcie wystawy prac dr. Zbigniewa Jóźwika, absolwenta i wieloletniego pracownika UMCS, artysty, przyrodnika, podróżnika, kolekcjonera, bibliofila. W skromnym otwarciu uczestniczyli: JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, szacowny autor, przedstawiciele Archiwum i Muzeum UMCS, a także dr Józef Kaczor, jako reprezentant władz NSZZ „Solidarność” UMCS.

Wydarzenie zostało upamiętnione w formie reportażu zrealizowanego przez Internetową Telewizję Akademicką TV UMCS z siedzibą w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, za co Muzeum uprzejmie dziękuje.

Wystawę w przestrzeni Biblioteki Głównej UMCS będzie można oglądać do końca maja 2021 r.

Uwaga! Od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r. Biblioteka będzie zamknięta.

Organizacja pracy w Muzeum UMCS:

   Przy drzwiach do sali wystawienniczej udostępnia się zwiedzającym środki do dezynfekcji. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
   Podczas zwiedzania należy zachować zasady dystansu społecznego – co najmniej 2 metry odstępu (nie dotyczy to osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych wraz z opiekunami).
   Osoby zwiedzające muzeum, jak i personel placówki, zobowiązane są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos.
   Salę wystawienniczą muzeum może jednocześnie zwiedzać maksymalnie 5 osób. Dotyczy to również organizowanych wernisaży.
   Zawieszona zostaje możliwość grupowego zwiedzania muzeum.
   Podczas zwiedzania muzeum obowiązuje zakaz dotykania zabytków i elementów ekspozycji.
   Osoby załatwiające sprawy w Biurze Muzeum powinny, telefonicznie lub drogą elektroniczną, ustalić z personelem termin wizyty, zaś w czasie samej wizyty zobowiązane są do noszenia maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk.
   Osoby nie przestrzegające wyżej wymienionych zasad, a także niestosujące się do wskazań obsługi będą proszone o opuszczenie terenu muzeum.

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Dubis
    Data dodania
    31 marca 2021