Wieczór pieśni i tańca w CJKP UMCS

15 lipca br. w auli CJKP UMCS przy ul. Weteranów 18 odbył się wieczór pieśni i tańca w wykonaniu uczestników Lata Polonijnego 2014. Na scenie wystąpili przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Mołdawii, Hiszpanii, Włoch, Armenii i dalekiej Brazylii.

Fot. Wiaczesław Kostko

Uczestnicy pokazali tańce narodowe i zaprezentowali stroje ludowe swoich krajów, a także śpiewali piosenki w swoich ojczystych językach. Zapełniona po brzegi widownia z entuzjazmem reagowała na wzruszające pokazy i z radością dołączała do śpiewania znanych utworów. Wieczory takie stały się już tradycją Centrum, słynącego nie tylko z nauczania języka i kultury polskiej, ale będącego również forum spotkań kultur z całego świata.

dr Anna Dunin-Dudkowska
Z-ca Dyrektora Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS

 

 

    Aktualności