Trójkąt Lubelski - współpraca pomiędzy Polską, Ukrainą oraz Litwą

Rok temu w Lublinie powołano „Trójkąt Lubelski”, czyli nowy obszar współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą oraz Litwą. Deklarację o powstaniu inicjatywy podpisali ministrowie spraw zagranicznych wyżej wymienionych państw: Jacek Czaputowicz, Dmytro Kułeba i Linas Linkevičius. Jej celem jest m.in. pogłębienie trójstronnej kooperacji w zakresie bezpieczeństwa, bieżących spraw polityki regionalnej i europejskiej, wsparcie Ukrainy w europejskich aspiracjach, a także wzmocnienie Partnerstwa Wschodniego UE.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że w ramach projektu „Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy" Centrum Europy Wschodniej UMCS na czele z prof. Walentym Balukiem przygotowało stronę internetową pt. "Trójkąt Lubelski - Rzeczpospolita Wielu Narodów”. Treści zamieszczane w witrynie dotyczą współpracy Polski z Ukrainą, Litwą i Białorusią oraz promują ww. inicjatywę, wspierając proces integracji subregionalnej i formułę Partnerstwa Wschodniego. Strona prezentuje także działalność konferencyjną i wydawniczą w zakresie historii, polityki, kultury oraz spraw społeczno-gospodarczych państw „Trójkąta Lubelskiego”.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Trójkąta Lubelskiego

    Aktualności

    Data dodania
    19 sierpnia 2021