Szkolenia dla nauczycieli „Rozwój profesjonalny nauczyciela – asertywność”

W związku z obchodzonym w październiku Światowym Dniem Nauczyciela oraz Dniem Edukacji Narodowej UMCS zorganizował bezpłatne warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych pt. „Rozwój profesjonalny nauczyciela – asertywność”. Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Biura Promocji i Popularyzacji Nauki oraz Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

21 października 2021 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się bezpłatne warsztaty dla pracowników szkół podstawowych pt. „Rozwój profesjonalny nauczyciela – asertywność”, które przeprowadziła Magdalena Bis – Koordynator Biura Rozwoju Kompetencji UMCS, psycholog, socjolog, certyfikowany coach ICC. Celem szkolenia było wsparcie nauczycieli w rozwijaniu asertywności, rozumianej jako „odwaga bycia sobą w relacjach międzyludzkich, przy zachowaniu wzajemnego szacunku”.

W trakcie spotkania uczestnicy poznali rodzinne i środowiskowe uwarunkowania kształtowania się asertywności oraz jej znaczenie dla jakości psychospołecznego funkcjonowania nauczycieli w zawodzie. Ćwiczenia realizowane w ramach warsztatu umożliwiły nabycie kompetencji rozwijania gotowości emocjonalnej do przejawiania asertywności, kształtowania umiejętności budowania granic osobistych, wyrażania uczuć oraz przyjmowania ocen zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Dzięki nim pedagodzy będą mogli budować konstruktywne relacje z uczniami, ich rodzicami, przełożonymi oraz innymi nauczycielami. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele z Lublina i województwa lubelskiego.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy!

Fot. Geralt/Pixabay

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2021