Rozstrzygnięcie VI konkursu w ramach XVII LFN „Power of science”

XVII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyła się w dniach 18-24 września 2021 roku w Lublinie pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”. W dniach 30.06-12.09 został przeprowadzony piąty z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia „Let's enjoy my science”.

Konkurs miał za zadanie popularyzowanie badań naukowych, prac rozwojowych i osiągnięć naukowych, promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, upowszechnianie osiągnięć naukowych i twórczych jako inspiracji do rozwijania kariery naukowej, podejmowania pionierskich badań, poszukiwania wynalazków i innowacji, popularyzowanie akademickiej współpracy, wymiany międzynarodowej oraz internacjonalizacji, a także promowanie idei otwartego uniwersytetu i uczenia się przez całe życie.

Konkurs skierowany był do doktorantów i młodych naukowców w kraju i za granicą. Jego celem było wyłonienie doktoranta lub młodego naukowca „bez granic”, który prowadzi badania naukowe o charakterze międzynarodowym.

Laureatem konkursu został dr Szczepan Głodzik z Katedry Fizyki Teoretycznej UMCS, który prowadzi międzynarodowe badania we współpracy z naukowcami z Aalto University w Finlandii. Na ich podstawie powstała publikacja w „Nature”. Badania łączą ze sobą dwa przełomy: wytworzenie heterostruktury złożonej z dwuwymiarowego ferromagnetyka oraz efektywne stworzenie dwuwymiarowego nadprzewodnika topologicznego.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, dziękujemy również wszystkim doktorantom biorącym udział w konkursie.

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego filmu!

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2021