Relacja z debaty o zarządzaniu przestrzenią miejską

W poniedziałek, 2 marca 2015 roku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się studencka debata z cyklu „Gospodarka przestrzenna w teorii i praktyce”, zorganizowana przez dr Dagmarę Kociubę z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Planistów.

Gościem specjalnym debaty „Rola Rady Miasta w zarządzaniu przestrzenią miejską” był Pan Michał Krawczyk, Radny Rady Miasta Lublin.

Celem spotkania było przedstawienie oraz dokładne omówienie roli radnego w procedurze sporządzania i uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Według obowiązujących przepisów radni są zapoznawani i głosują nad podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego oraz po etapie uzgodnień, konsultacji i wyłożeniu, uchwalają plan na sesji Rady Miasta.

Radny Michał Krawczyk podzielił się z uczestnikami debaty swoimi doświadczeniami związanymi z uchwalaniem MPZP dla wybranych obszarów Lublina. Pierwszym z nich jest teren, na którym znajduje się budynek PDT-u. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z wizualizacjami projektu budynku, który powstanie w miejscu obecnego PDT-u. Jego bryła będzie niższa od obecnego i ma lepiej współgrać z otoczeniem - kościołem oo. Kapucynów i hotelem Europa. Pod budynkiem zaplanowano podziemny parking, który ma pomieścić ok. 250 samochodów. Według założeń deptak ma zostać przedłużony do ul. 3 Maja, a plac przed obecnym PDT-em ma być połączony z placem przed hotelem Europa. Kolejnym rejonem, nad którym trwają prace związane z uchwalaniem planu miejscowego jest Podzamcze. Obecny projekt przewiduje wpuszczenie al. Tysiąclecia w tunel pod wyniesioną na wysokość ok. 3 m platformą, po której ma odbywać się ruch pieszy między Starym Miastem a Podzamczem. Platforma ta budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji, co skutkuje koniecznością dalszych prac. Ostatnim omawianym przykładem były Górki Czechowskie z projektem centrum handlowego, który nie został zatwierdzony przez radnych.

Radni nie tylko podejmują decyzję dotyczące MPZP, ale również mogą przedstawiać swoje pomysły na zagospodarowanie przestrzeni w mieście. Pomysłem Radnego Michała Krawczyka jest utworzenie na ul. Zielonej woonerfa. Jest to przestrzeń publiczna, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców przy zachowaniu wysokich walorów estetycznych. Radny podał przykład woonerf-a na ul. 6 Sierpnia w Łodzi, która w krótkim czasie stała się miejscem spotkań mieszkańców.

Debacie towarzyszyła dyskusja, w czasie której poruszano kwestie odpowiedzialności radnych za kształtowanie przestrzeni miejskiej. Wprowadzeniu ładu przestrzennego na terenie Starego Miasta i Śródmieścia ma sprzyjać utworzenie tu Parku Kulturowego. Z dużym zainteresowaniem i przychylnością spotkał się pomysł Radnego na uczynienie z ul. Zielonej atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Debatę swoim patronatem objęli JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Dziekan Wydziału NoZiGP UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

Patronem medialnym Studenckiej Debaty jest Akademickie Radio Centrum.
Organizatorzy debaty

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    4 marca 2015