Potrzebna krew dla absolwentki UMCS!

Anna Supryn, absolwentka UMCS, prosi o wsparcie honorowych krwiodawców oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Jeśli chcą i mogą jej Państwo pomóc, proszę oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (ul. I Armii Wojska Polskiego 8) zgłaszając, że przekazują ją Państwo dla Anny Supryn, która leczy się w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (III Oddział Ginekologii Onkologicznej, ul. Jaczewskiego 7).

Obecnie zapasy krwi w Regionalnym Centrum są bardzo małe i dlatego placówka ta zwraca się z gorącą prośbą do mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny o oddawanie krwi w siedzibie RCKiK w Lublinie, Oddziałach Terenowych oraz podczas akcji wyjazdowych.

Dziękujemy za okazaną pomoc!

    Aktualności