Konkurs UD UMCS: Trampolina sukcesu

Konkurs Uniwersytetu Dziecięcego UMCS na najciekawszy eksperyment przyrodniczy

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Dziecięcego UMCS do udziału w konkursie na najciekawszy eksperyment przyrodniczy pod hasłem Trampolina sukcesu!

Co trzeba zrobić, aby wygrać?

 1. Przeprowadź ciekawy eksperyment. Mogą Ci w nim pomagać: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pozostali członkowie rodziny lub koledzy ze szkoły (nawet cała klasa).
 2. Opisz, narysuj, zrób zdjęcia lub nagraj film z przebiegiem eksperymentu. Zrób to w taki sposób, aby inne dzieci mogły go powtórzyć i dowiedziały się, jakie zjawisko opisałeś.
 3. Wyślij przygotowaną relację na adres uniwersytetdzieciecy@poczta.umcs.lublin.pl lub Uniwersytet Dziecięcy UMCS, p. Anna Bukowska, ul. Radziszewskiego 11/21a, 20-031 Lublin. Do relacji dołącz koniecznie następujące informacje:
  - tytuł eksperymentu,
  - data wykonania eksperymentu,
  - imiona i nazwiska wykonawców,
  - nazwa i adres przedszkola lub szkoły, do której chodzisz.

Na Wasze prace czekamy do 14 maja 2014 r.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze, a ich autorom wręczy nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na wykładzie UD UMCS 14 czerwca 2014 r.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
uniwersytetdzieciecy@poczta.umcs.lublin.pl

 

  Aktualności