IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia”

Ponad 600 rektorów i nauczycieli akademickich z całego świata, polityków, przedsiębiorców oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji weźmie udział IV Międzynarodowym Spotkaniu Rektorów „Universia”, które odbędzie się w dniach 21-22 maja br. w Salamance.

Na dwa dni - 21 i 22 maja 2018 r. - hiszpańskie miasto Salamanca stanie się światową stolicą szkolnictwa wyższego jako organizator IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia”. W ramach wydarzenia ponad 600 rektorów i przedstawicieli środowiska akademickiego z 26 krajów weźmie udział w dyskusjach panelowych skupionych wokół trzech głównych tematów: „Nauczanie i uczenie się w świecie cyfrowym”, „Badania naukowe: paradygmat pod nadzorem?” oraz „Wkład uczelni wyższych w rozwój społeczny”. Spotkanie w Salamance poprowadzi Ana Botin, Przewodnicząca Banco Santander i dyrektor programu Universia.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podczas spotkania reprezentować będzie prof. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Jak zapewnia: – Jest to szansa na nawiązanie nowych relacji międzynarodowych, a także okazja do zaobserwowania funkcjonowania innych uczelni na świecie. Wydarzenie jest również istotne pod kątem możliwości internacjonalizacji zarówno procesu kształcenia, jak i obszaru badań naukowych. Umiędzynarodowienie stało się bowiem dominującą tendencją rozwoju szkolnictwa wyższego w skali globalnej.

– Zaangażowanie Santander Universidades w organizację Międzynarodowego Spotkania Rektorów w 2018 r. odzwierciedla wkład Banco Santander w rozwój szkolnictwa wyższego, uczelni oraz studentów. Spotkanie w Salamance daje możliwość zacieśnienia współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz uhonorowania osiągnięć środowiska akademickiego. Jest również dobrą okazją do wypracowania wspólnych działań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed uczelniami – mówi natomiast Dyrektor programu Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte.

W Polsce Santander Universidades funkcjonuje od 2011 roku i jest prowadzony przez Bank Zachodni. Jako unikalny program wsparcia szkolnictwa wyższego daje szerokie możliwości wymiany doświadczeń międzynarodowych w sieci zrzeszonych ponad 1000 uczelni na całym świecie, w tym ponad 50 z Polski. – Santander Universidades to program, który realizuje kluczową ideę wspierającą rozwój współczesnego świata: ścisłą współpracę nauki i biznesu. IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów w Salamance będzie wyjątkową szansą dla przedstawicieli najwyższych władz polskich uczelni do nawiązania nowych i umocnienia istniejących relacji z wiodącymi uczelniami z wielu krajów, które, jesteśmy przekonani, wpłyną na długofalową współpracę i umiędzynarodowienie polskiego środowiska akademickiego – przekonuje Arkadiusz Przybył, Przewodniczący Forum Santander Universidades i Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Dyskusje prowadzone podczas IV Międzynarodowego Spotkania Rektorów „Universia” będzie można śledzić w mediach społecznościowych lub na oficjalnej stronie poświęconej wydarzeniu. W ramach podsumowania wydarzenia zostanie opublikowany „List z Salamanki”, zawierający główne wnioski i propozycje działań w dążeniu do stworzenia uniwersytetu przyszłości oraz realizacji misji uczelni wyższych, tj. wsparcia postępu i rozwoju społecznego.

 

Podobnie jak poprzednie spotkania w Rio de Janeiro (Brazylia, 2014 r.), Guadalajarze (Meksyk, 2010 r.) i Sewilli (Hiszpania, 2005 r.), IV Międzynarodowe Spotkanie Rektorów „Universia” jest sponsorowane przez Banco Santander, realizujący największe inwestycje w szkolnictwo na świecie (Varkey/UNESCO–Fortune 500 Report). W programie Santander Universidades, który w Polsce prowadzi Bank Zachodni WBK, Grupa Santander współpracuje z ponad 1000 uczelniami w 21 krajach (lista uczelni) oraz z ponad 1300 uczelniami z Ameryki Łacińskiej w ramach programu Universia (strona Programu).

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest jedną z uczelni biorących udział w programie Santander Universidades, który w Polsce realizowany jest przez Bank Zachodni WBK. Dzięki przynależności do Programu uczelnia ma możliwość udziału w Programach Globalnych organizowanych przez najlepsze uczelnie w ramach sieci Santander Universidades, w programach stypendialnych, projektach badawczych, edukacyjnych oraz naukowych.

Więcej informacji>>

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    18 maja 2018