Finisaż wystawy „Karaj jołłary – karaimskie drogi”

24 października 2015 r. (sobota) o godz. 14.00 odbył się finisaż wystawy „Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii”. Miejsce finisażu: Zamek Lubelski – Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. Jednym z organizatorów lubelskiej ekspozycji wystawy było Centrum Europy Wschodniej UMCS w Lublinie.

Ta wyjątkowa wystawa ukazująca losy wywodzącej się z Krymu najmniejszej mniejszości etnicznej w Polsce eksponowana jest w sali kinowej Zamku Lubelskiego w dniach od 1 do 31 października 2015 r. Wystawa spotkała się z wielkim zainteresowaniem zwiedzających Muzeum Lubelskie. W trakcie ekspozycji wystawy prowadzone były również zajęcia edukacyjne dla dzieci.

W programie finisażu znalazły się:

 • powitanie i wprowadzenie – Grzegorz Kuprianowicz,
 • prezentacja karaimskiej bajki animowanej „Cudowny koń księcia Witolda”,
 • Karaimskie tropy w Lublinie – o Marii Gorejwo-Jankowskiej opowie Grzegorz Sztal,
 • Życie w pieśni karaimskiej – śpiewa Michał Kuliczenko,
 • prezentacja filmu dokumentalnego „Na granicy światów” z udziałem reżysera Adama Kulika,
 • tańce karaimskie w wykonaniu Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”.

Obok CEW UMCS organizatorami wystawy są również: Związek Karaimów Polskich, Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie. Patronat honorowy nad wystawą objęli: Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Patronat medialny sprawują Radio Lublin S.A., „Gazeta Wyborcza Lublin” oraz czasopismo karaimskie w Polsce „Awazymyz”.

Ekspozycja wystawy fotografii „Karaj jołłary – karaimskie drogi” w Lublinie ma na celu zaprezentowanie dla mieszkańców Lublina i regionu spuścizny kulturowej najmniejszej spośród mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – Karaimów. Ten wywodzący się z Krymu naród od wielu stuleci związał swoje losy z Rzeczpospolitą, ważnymi ośrodkami karaimskimi były Troki na Litwie oraz Halicz i Łuck na Ukrainie.

Wystawa fotografii „Karaj jołłary – karaimskie drogi” ma unikalny charakter, gdyż prezentuje fotografie z lat 1864-1950, pochodzące z domowych archiwów karaimskich rodzin w Polsce i za granicą. Jest ona najpełniejszą prezentacją kultury karaimskiej w Polsce w chwili obecnej. Wystawa jest organizowana w ramach projektów, finansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Województwa Dolnośląskiego. Wystawa była już prezentowana w wielu prestiżowych miejscach w Polsce i za granicą, można tu wymienić takie miejsca jak: Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Muzeum Historyczne w Trokach, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.


Prezentacja wystawy w Lublinie jest nawiązaniem do wielokulturowych tradycji miasta Lublina. Jednym z najważniejszych ośrodków społeczności karaimskiej w Rzeczpospolitej był Łuck – miasto partnerskie Lublina. Prezentacja wystawy w Lublinie jest impulsem do pogłębienia kontaktów partnerskich z Łuckiem oraz dla przypomnienia wspólnego wielokulturowego dziedzictwa.
Lubelska prezentacja wystawy ma wymiar szczególny, gdyż odbywa się w roku jubileuszu 10-lecia uchwalenia przez Sejm ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, aktu prawnego będącego podstawowym dokumentem określającym status prawny mniejszości w Polsce.


Wydarzenie na Facebook
Strona wystawy na FB
Katalog wystawy
Strona internetowa Związku Karaimów Polskich


  Aktualności

  Autor
  Grzegorz Kuprianowicz
  Data dodania
  22 października 2015