Wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów 2019/2020 (semestr zimowy)

Informujemy o wynikach Konkursu Grantowego Samorządu Studentów, w ramach którego koła naukowe i organizacje studenckie otrzymały dofinansowanie na realizację projektów/wydarzeń w semestrze zimowym 2019/2020.

W załączniku poniżej prezentujemy wyniki Konkursu Grantowego Samorządu Studentów na realizację projektów/wydarzeń w semestrze zimowym 2019/2020.

Uwaga! Zakupy w ramach realizowanych projektów muszą zostać rozliczone jeszcze w tym roku kalendarzowym, tzn. opisane faktury/inne dokumenty finansowe powinny być złożone do rozliczenia w Dziale Finansowym (p. 806, Rektorat) najpóźniej do dnia 20 grudnia 2019 r. 

Sprawozdania z wykorzystanych środków należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 r. Szczegóły i wzory dokumentów znajdują się na stronie Organizacji studenckich UMCS w zakładkach „Granty” oraz „Sprawozdania”. Dodatkowo dla ułatwienia przeprowadzenia całej procedury zakupowej, została dla Państwa przygotowana szczegółowa Instrukcja realizacji zamówień z grantów

Marta Wolińska
Zespół ds. Obsługi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

    Aktualności

    Autor
    Marta Wolińska
    Data dodania
    20 listopada 2019