Odroczenie terminu ogłoszenia Grantu Władz Rektorskich

Informujemy, że termin ogłoszenia Konkursu Grantowego Władz Rektorskich na semestr letni 2017/2018, za zgodą JM Rektora UMCS, został odroczony ze względu na zbliżającą się sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną oraz przerwę międzysemestralną.

Termin ogłoszenia nowego Konkursu Grantowego zaplanowany został na początek semestru letniego 17/18 (26-27 lutego br.). W harmonogramach nowo planowanych projektów prosimy zatem uwzględnić 2-tygodniowy okres składania wniosków grantowych oraz czas na ich sprawdzenie i ogłoszenie wyników przez Komisję.

Jednocześnie informujemy, iż zostało zaplanowane szkolenie dla przedstawicieli organizacji studenckich i doktoranckich dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania z Grantu Władz Rektorskich. Chcielibyśmy na nie zaprosić wszystkich chętnych studentów/doktoranów, ale przede wszystkim reprezentantów nowo zarejestrowanych organizacji oraz tych, których wnioski z różnych powodów zostały negatywnie ocenione we wcześniejszych konkursach grantowych.

Na szkoleniu zostaną omówione m.in. takie kwestie jak:

 • w jaki sposób poprawnie wypełnić i złożyć wniosek grantowy,
 • jakie dokumenty są niezbędne do dokonania zakupów w ramach otrzymanego dofinansowania,
 • jakie rodzaje umów można zawierać z podmiotami zewnętrznymi,
 • jak rozliczyć grant z Kwesturą,
 • z jakich powodów wniosek o dofinansowanie może zostać odrzucony.

Planowany termin szkolenia: 26-27 lutego br. (szczegóły zostaną ogłoszone w terminie późniejszym)

Biuro Spraw Studenckich
Zespół ds. obsługi kół naukowych i organizacji studenckich

  Aktualności

  Autor
  Marta Wolińska
  Data dodania
  26 stycznia 2018