X Szkoła Letnia Innowacji SOOIPP

Spotkanie odbędzie się w dniach 5-7 września br. w Ciążeniu k. Poznania w Domu Pracy twórczej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Elementem przewodnim tegorocznej Szkoły Letniej jest Kuźnia Nowych Pomysłów, skierowana do doktorantów, osób zarządzających projektami i młodych doktorów, pozwalająca zaprezentować programy badawcze i wyniki zrealizowanych badań w temacie Specjalizacji regionalnych i rozwoju przedsiębiorstw i innowacji.

Wymiernym rezultatem seminarium będzie publikacja, przygotowana na bazie materiałów i wyników dyskusji, wydana przez Uniwersytet Szczeciński (zeszyt naukowy, 6 pkt.).

Celem Szkoły jest budowa efektywnej sieci partnerstwa na rzecz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki łączącej środowisko naukowe (katedry uczelni wyższych, zajmujące się innowacją i przedsiębiorczością), administrację samorządową i centralna oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii).

Więcej informacji na stronie

Zgłoszenia na tegoroczną Szkołę należy przesyłać do Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS do 26.08.2016 r.

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 sierpnia 2016