Umowa o współpracy badawczo-rozwojowej

13 marca 2014 r. została podpisana umowa o współpracy badawczo-rozwojowej o charakterze innowacyjnym między UMCS a Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

Założeniem umowy jest aktywne działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o potencjał naukowo-badawczy naszego Uniwersytetu poprzez:

  • wspomaganie transferu wiedzy,technologii i innowacji do sektora publicznego i prywatnego,
  • wspólne projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe,
  • działania promocyjne.

Umowę podpisali JM Rektor prof. Stanisław Michałowski i Prezes Fundacji dr inż. Henryk Łucjan.

Fot. Aneta Adamska


    Aktualności