Szybka Ścieżka 2021

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Konkurs  Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie, który jest podzielony na dwie rundy, mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Konkurs bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

  • Runda I – od 22 marca do maksymalnie 12 kwietnia 2021 r.
  • Runda II - od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r.

Szczegóły konkursu wraz z dokumentami dostępne na stronie NCBR.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z tego konkursu.

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1213, 1209
20-031 Lublin

tel. 81 537 55 40, 81 537 57 50, 81 537 55 41

e-mail: biznes@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    19 marca 2021