Sprzedaż nieruchomości przy pl. Litewskim i ul. Radziwiłłowskiej

UNIWESRSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
20-031 Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI

oznaczonej w ewidencji gruntów, prowadzonej przez Urząd Miasta w Lublinie, numerami działek:

  • 3/4 o powierzchni 0,1298 ha zlokalizowanej w Lublinie przy Placu Litewskim 5 (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),
  • 3/5 o powierzchni 0,0444 ha zlokalizowanej w Lublinie przy Placu Litewskim / ul. Radziwiłłowskiej (obręb 36 ŚRÓDMIEŚCIE),

dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00164865/6, przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydz. Ksiąg Wieczystych w Lublinie.

Cena wywoławcza netto 7.653.000,00 zł

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu zawiera specyfikacja pn.: „Specyfikacja istotnych warunków przetargu – sprzedaż nieruchomości Psychologia”, z którą można zapoznać się na stronie UMCS http://www.umcs.pl/pl/zamowienia-publiczne.htm w zakładce „Sprzedaż i wynajem”.

Przejdź do pełnej treści ogłoszenia >>

    Aktualności

    Data dodania
    26 kwietnia 2017