Spotkanie z przedsiębiorcami na WNoZiGP UMCS

Zaproszenie na spotkanie w ramach cyklu "Czas na Innowacje".

Szanowni Państwo,

w przyszłym okresie programowania 2014-2020 Unia Europejska postawiła na wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. Pomóc ma w tym ścisła współpraca firm z uczelniami wyższymi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w ramach cyklu "Czas na Innowacje" zaprasza Państwa na spotkanie, którego celem jest prezentacja oferty badawczej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS - lidera w badaniach środowiskowych, monitoringu środowiska i przetwarzaniu danych przestrzennych (TLS, modelowanie 3D).

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2014 r. (środa) o godz. 9.00 (panel dla branży OZE oraz paliwowej i energetycznej) oraz o godz. 11.00 (panel dla branży budowlanej) w budynku WNoZiGP (sala nr 301) przy al. Kraśnickiej 2cd w Lublinie (wjazd od ul. Głębokiej).

Przedsięwzięcie realizujemy przy współpracy z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Liczymy na Państwa uczestnictwo, a w przyszłości podjęcie owocnej współpracy.

W załączeniu list JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz szczegółowy program spotkania.

Uczestnictwo w wybranym panelu prosimy potwierdzić do 30 października 2014 r., tel. 81 537-51-76, e-mail: centruminnowacji@umcs.pl. Osoba do kontaktu: Wirginia Gieryng-Cieplak.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem
dr Dagmara Kociuba
Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS

Załączniki

    Aktualności